Fintelly rapportages

Klik op één van onderstaande tegel om het rapport te openen.

BTW positie

Inzicht in de te betalen / te ontvangen BTW stand

Debiteuren

Inzicht in de stand van de open posten verkoop

 Financieel resultaat

Inzicht in de behaalde financiële resultaten (Winst- en verlies)

Crediteuren

Inzicht in de stand van deopen posten inkoop

Omzet rapportage

Inzicht in de omzet versus het voorgaande jaar

Kostenplaatsen

Inzicht in de te betalen / te ontvangen BTW stand

.

.

Fintelly, PowerBI oplossingen voor de accountant